ZORUNLU TRAFİK SİGORTACISININ SORUMLU OLDUĞU MİKTAR POLİÇE TARİHİNDEKİ LİMİTE GÖRE Mİ YOKSA KAZA TARİHİNDEKİ LİMİTE GÖRE Mİ BELİRLENİR?

Genel, Sigorta Hukuku

T.C YARGITAY 
17.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 3370 
Karar: 2017 / 8807 
Karar Tarihi: 09.10.2017

“… Mahkemece davalı sigortacının sorumluluk limitini belirlerken poliçenin düzenlendiği 2004 yılı teminat limitini esas almıştır. Oysa 31.12.2003 tarih ile 25333 sayılı ve 24.12.2004 tarih ile 25680 sayılı resmi gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe giren “ Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarife ve talimatının” B.1. maddeleri gereği, “Bu tarife ve talimatın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sigorta sözleşmeleri, zorunlu mali mesuliyet sigortası yeni teminat ve primleri üzerinden yapılır. Ancak sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça teminat tutarı artırıldığı takdirde, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın, artırılan teminat tutarı bu sözleşmeler içinde geçerli olur. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır…”

BABASINDAN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANAN KIZ ÇOCUĞUNUN ÖLEN KOCASINDAN DOLAYI DA AYLIĞA HAK KAZANMASI HALİNDE NASIL BİR YOL İZLENİR?

Genel, Sigorta Hukuku

T.C YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 22398 Karar: 2016 / 13939

“… Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasanın 68/VI. maddesi hükmüne göre, babasından ölüm aylığı alan kız çocuğunun evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanması halinde bu aylıklardan fazla olanı ödenecektir. …”