KONUT KREDİSİ İÇİN KURULAN İPOTEK SÖZLEŞMESİ KİŞİNİN AYNI BANKADAKİ DİĞER KREDİLERİNE TEMİNAT TEŞKİL EDER Mİ?

Borçlar Hukuku, Genel

T.C YARGITAY 
23.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 7967 
Karar: 2017 / 2312 
Karar Tarihi: 21.09.2017

“… Bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerine konulan ipoteğin konut finansmanı kredisinin teminatı olduğu tartışmasızdır. Tüketici kredisi mahiyetinde olan konut finansmanı kredisi teminatı olarak kurulan İpotek aktinde “taşınmazın borçlunun bankadan kullandığı diğer kredilerin de teminatı olduğu” yönündeki kayıt tüketiciyi aldatıcı mahiyette bulunduğundan borçlu açısından yazılmamış sayılması gereken bir kayıttır…”

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TEK TARAFLI FESİH BİLDİRİMİ İLE SONA ERDİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Genel, Medeni Usul Hukuku

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 1171 Karar: 2016 / 4076

“… Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin tek taraflı fesh bildirimi ile sona erdirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle yapılan fesh bildiriminin hukuki sonuç doğurduğundan bahsedilemez. …”